Spiseforstyrelser

En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, som er præget af, at man har et usundt og tvangspræget forhold til mad, krop og vægt. Man inddeler spiseforstyrrelser i anoreksi, bulimi  og Binge Eating Disorder (tvangsoverspisning). Andre typer som ortoreksi (en sygelig besættelse af at spise sundt) har ikke en selvstændig diagnose.

I Danmark lider 5.000 af anoreksi, 30.000 af bulimi og 40.000 af tvangsoverspisning. Minimum 1/3 af alle, der henvender sig med en spiseforstyrrelse, opfylder nogle, men ikke alle diagnosekriterier for anoreksi, bulimi eller tvangsoverspisning, og de har derved en atypisk spiseforstyrrelse.

Mange flere lider af det, man kalder subklinisk spiseforstyrrelse. I udlandet opererer man med begreber som ’emotional eating’ og ’restrained eating’ (de to begreber bruges også herhjemme, da de er svære at oversætte helt dækkende).

Restriktiv spisning og madstress og til følelsesmæssig overspisning.

Den norske psykiater Finn Skårderud, der arbejder meget med spiseforstyrrelser, har en helt enkel definition af en spiseforstyrrelse: Når tanker om mad, vægt og krop fylder alt for meget. Han omtaler en spiseforstyrrelse som en snylter, der langsomt optager mere og mere af vores hverdag (Kilde: Finn Skårderud. Stærk – svag. En håndbog om spiseforstyrelser. Hans Reizels Forlag 2000).

Læs mere her :

https://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/spiseforstyrrelser.aspx

https://www.lmsos.dk/viden/spiseforstyrrelser/