Overvægt, mad og psykologi

Psykologiske faktorer betyder meget for, om et vægttab lykkes

Overvægt skyldes sjældent manglende viden. Årsagerne skal findes i alt fra indgroede vaner, for meget hygge og trøstespisning i den ene ende af spektret til forstyrret spisning, mad-misbrug og egentlige spiseforstyrrelser i den anden.

De psykologiske faktorer har ofte meget stor betydning for, om et vægttab lykkes – og ikke mindst om det holder på længere sigt! Det gælder også selv om der ’bare’ er tale om indgroede vaner og mønstre.

Vanens magt

Vanens magt er meget stor. Spisevaner er grundlagt tidligt i livet under stor indflydelse af følelsesmæssige oplevelser og sociale relationer. Det betyder, at de er utroligt svære at ændre – men det er ikke umuligt!

Tankernes magt

Vores tanker er i høj grad med til at fastholde os i uhensigtsmæssige vaner og mønstre og spænder ofte ben for os, når vi vil foretage en ændring. Ændrer vi kun adfærd, men ikke tanker, er risikoen for tilbagefald stor. Vaner kan kun ændres, hvis vores tanker ændres. Varigt vægttab kræver altså, at ’hovedet’ er med.

Omgivelsernes magt

Foruden den øgede tilgængelighed næsten overalt af fristende mad- og drikkevarer, spiller de sociale normer og kulturelle faktorer også en stor rolle. Mad og måltider er omdrejningspunktet for det sociale fællesskab. Der er normer for, hvad vi serverer for gæster, eller når vi skal hygge sig. Mange tør ikke lave om på det. Det er også svært at takke nej til tilbudt mad. Man risikerer dels at gøre andre kede af det, dels at skille sig ud fra gruppen. Det er ikke rart, især hvis man i det daglige prøver at skjule sine problemer med mad og spisning.

Følelsernes magt

Vores spisevaner påvirkes af vores humør og følelser. Vi spiser også for at opnå hygge og afslapning. Og vi spiser for at dæmpe negative følelser som uro, stress, ængstelse, ensomhed og kedsomhed. Det kan skyldes aktuelle problemer eller have rødder længere tilbage i tiden. Man spiser for meget, hvilket resulterer i overvægt.

Læs mere om overvægt og psykologi i den artikel, jeg har skrevet til netdoktor.dk: klik her..

Eller i min bog ’Vejen til vægt i balance. Bryd dit tankemønster og nå dine mål”. Se mere om bogen her

Psykologisk behandling af overvægt: Indsigt – inspiration – udvikling

Behandling af overvægt kræver ofte fokus på de psykologiske barrierer, der gør det så svært for de fleste at fastholde et opnået vægttab. Ofte er man ikke selv klar over, hvorfor man spiser for meget og forkert, og i forsøget på at undgå det famler man i blinde. Det er nemlig vanskeligt at ændre på noget, man ikke ved, hvad er!

Derfor er en vigtig del i første del af forløbet at udvikle din indsigt i, hvorfor du spiser, som du gør.

Derefter handler det om at få nogle redskaber til, hvordan du så kan overvinde de psykologiske og praktiske barrierer, der får dig til at overspise. Herunder hvordan du håndterer de situationer i dagligdagen, der sætter din beslutning om vægttab på prøve.

Et vigtigt punkt er at opbygge og vedligeholde din motivation og engagement i forbindelse med vægttab og forandring af livsstil. For det er svært for de fleste, og det tager tid at få skubbet de gamle vaner og tankemønstre væk og få de nye og bedre vaner, der kan føre til varigt vægttab. For selvom du er motiveret fra start, holder motivationen sig ikke altid undervejs i forløbet.

Forløb – her kan du læse mere om hvordan jeg arbejder og hvordan et forløb hos mig er.