Overvægt, mad og psykologi

Overvægt skyldes, at vi spiser mere, end vi har brug for. Men hvorfor gør vi så det?

Det kan skyldes alt fra indgroede vaner, for meget hygge og trøstespisning til forstyrret spisning, mad-misbrug og spiseforstyrrelser. Og det skyldes sjældent manglende viden om sund mad og ernæring. For de psykologiske faktorer kan have stor betydning for, om et vægttab lykkes – og ikke mindst om det holder på længere sigt!

Mange har prøvet slankekure, som giver vægttab på kort sigt, men snart er kilo’ene tilbage igen. Det skyldes blandt andet, at spisevaner er utroligt svære at ændre, fordi de er en del af vores personlighed, grundlagt tidligt i livet under stor indflydelse af følelsesmæssige oplevelser og sociale relationer. Og fordi mad for de fleste dækker langt mere end at stille sulten. Vi spiser også, når vi skal hygge os eller fejre noget, og vi spiser for at opnå positive følelser som nydelse og afslapning.

Men vi spiser også, fordi vi ved hjælp af mad kan dæmpe negative følelser som uro, stress, ængstelse, ensomhed og kedsomhed. For nogle fylder madens sociale og psykologiske funktioner alt for meget. Det kan skyldes aktuelle problemer eller have rødder længere tilbage i tiden. Man spiser for meget, hvilket resulterer i overvægt. Ofte er man ikke selv klar over, hvorfor man spiser for meget og forkert, og i forsøget på at undgå det famler man i blinde. Det er nemlig vanskeligt at ændre på noget, man ikke ved, hvad er! Behandling af overvægt kræver derfor ofte fokus på de psykologiske barrierer, der gør det så svært for de fleste at fastholde et opnået vægttab.

Læs mere om overvægt og psykologi i den artikel, jeg har skrevet til netdoktor.dk: http://www.netdoktor.dk/overvaegt/psykeogovervaegt.htm

Psykologisk behandling af overvægt

Målet er at du opnår større kontrol over maden og din vægt, og dermed oplever bedre selv at kunne vælge.

Men ofte er man ikke klar over, hvorfor man spiser for meget og forkert – og derfor vejer for meget! Derfor er en vigtig del i første del af forløbet og samtalerne at udvikle din indsigt i, hvorfor du spiser som du gør. Derfor får du bedre indsigt i de mønstre og tanker, der har holdt dig fast i uhensigtsmæssige vaner.

Derefter handler det om at få nogle redskaber til, hvordan du så kan overvinde de ofte psykoloiske og praktiske barrierer, der får dig til at overspise. Herunder hvordan du tackler de situationer i dagligdagen, der sætter din beslutning om vægttab på prøve.

Et vigtigt punkt er at opbygge og vedligeholde din motivation og engagement i forbindelse med vægttab og forandring af livsstil. For det er svært for de fleste, og det tager tid at få aflivet de gamle vaner og tankemønstre og få de nye og bedre vaner, der kan føre til varigt vægttab. For selvom du er motiveret fra start, holder motivationen sig ikke altid automatisk oppe undervejs i forløbet.

 Forløb – sådan arbejder jeg