Hvad sker der hos psykologen?

For mange er det forbundet med tabu og myter at gå til en psykolog

For mange mennesker kan det være grænseoverskridende at starte et forløb hos en psykolog. Måske fordi man ikke er vant til at dele sine problemer med et menneske, man ikke kender. Nogle finder det også flovt, at man ikke selv kan løse sine problemer. Andre frygter, at psykologen kan læse én som en åben bog og at man skal ”krænge sig selv ud”. Men der er der slet ikke tale om! At tale med en psykolog er at tale med et veluddannet menneske, der med faglig viden og indlevelsesevne kan forstå og hjælpe dig ud fra netop din situation.

Formålet med den første samtale er derfor bl.a. at skabe tryghed og at afmystificere det at gå til psykolog. Første samtale handler om at få tegnet et billede af din situation og de problemer, du oplever. Jeg spørger ind til din livssituation, herunder spisevaner, spisemønster, arbejde, familie, fritid og interesser. Samt til de symptomer, du måtte have på for eksempel spiseforstyrrelse, stress og depression. Svarene giver mig mulighed for at danne sig et indtryk af dig. 

Første samtale omfatter også en afklaring af mål og forventninger inden for de givne rammer som for eksempel antallet af samtaler. Jeg forklarer kort om, hvordan forløbet kommer til at foregå, hvilke metoder jeg anvender mm. Se også punktet ”Hvad er kognitiv terapi?” 

I nogle af samtalerne indgår undervisning, hvor jeg forklarer sammenhænge ud fra teori og videnskabelige undersøgelser.

Jeg har naturligvis tavshedspligt. Jeg har som både autoriseret klinisk diætist og psykolog pligt til at føre journal, som opbevares i 10 år i aflåst arkivskab.