Hvad sker der hos psykologen?

Mødet med psykologen foregår bag en lukket dør. Mødet er privat og for mange er det omgærdet af myter

Hvad taler man egentlig med en psykolog om? Og hvorfor kan det være nødvendigt at tale med en psykolog? For mange mennesker kan det være grænseoverskridende at starte et forløb hos en psykolog. En af grundene kan være, at man frygter, at psykologen kan læse én som en åben bog. Eller at man ikke er vant til at dele sine problemer med et menneske, man ikke kender. Den første samtale vil imidlertid hurtigt være med at afmystificere forløbet og vise, at psykologen ikke kan læse ens tanker. Det er nemlig kun muligt at arbejde med de informationer, som klienten selv lægger frem.

Første samtale handler om at få tegnet et billede af situationen og de problemer, man oplever. Psykologen spørger ind til ens livssituation, herunder spisevaner, spisemønster, arbejde, familie, fritid og interesser og til de symptomer, man måtte have på for eksempel spiseforstyrrelse, stress og depression. Svarene giver psykologen mulighed for at danne sig et indtryk af det menneske, vedkommende sidder overfor. Første samtale omfatter også en afklaring af mål og forventninger inden for de givne rammer som for eksempel antallet af samtaler. Og psykologen forklarer kort om, hvordan forløbet kommer til at foregå, hvilke metoder der anvendes mm. Se også punktet ”Hvad er kognitiv terapi?”.

Der vil som hovedregel være fokus på én problemstilling, men der kan sagtens dukke andre problemstillinger op i løbet af samtaleforløbet. Har de direkte betydning for den problemstilling, man arbejder med, aftales det, om de skal inddrages. I nogle af samtalerne indgår undervisning, hvor psykologen forklarer sammenhænge ud fra teori og videnskabelige undersøgelser.
Jeg har naturligvis tavshedspligt.