Hvad er kognitiv adfærds-terapi?

 
 
Kognitiv adfærdsterapi er en metode til at få indsigt i sine aktuelle problemer samt redskaber til at løse dem. Der tages udgangspunkt i klientens konkrete vanskeligheder – set i lyset af tidligere erfaringer. I samarbejde med psykologen lærer klienten at bruge en række redskaber, der gør ham eller hende i stand til fremover at håndtere situationer eller problemer, som i dag er vanskelige eller ubehagelige, måske uoverskuelige. Målet er at åbne op for nye muligheder for handling og forandring. At nå målet kræver, at man som klient går aktivt ind i forløbet og arbejder med forskellige hjemmeopgaver mellem de enkelte samtaler med psykologen. Fokus i kognitiv adfærdsterapi er på tænkning og især på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og handling. Det skyldes, at vores tanker og måden, vi opfatter os selv og andre på, har stor betydning for, hvordan vi har det følelsesmæssigt, og hvordan vi vælger at handle i dagligdagen. Vi ser alle os selv, andre og verden gennem bestemte briller, som er udviklet via vores erfaringer gennem livet.

Tankers betydning for vores følelser og adfærd

Tanker er fortolkninger af en given situation, og det er denne fortolkning der har afgørende indflydelse på vores følelser og adfærd. Vores tanker og forestillinger kan imidlertid ændres, således at de bliver mere konstruktive og hjælpsomme for os. Det handler derfor om i samarbejde med psykologen at udfordre denne tænkning og lære at forholde sig til sig selv, andre og dagligdagens problemer på en mere hensigtsmæssig måde. I kognitiv adfærdsterapi arbejdes der desuden med adfærdstræning, hvor klienten hjemme øver sig i den adfærd, han eller hun gerne vil blive bedre til. Metoden bygger på samarbejde mellem behandler og klient. Og målet er at hjælp til selvhjælp – at klienten bliver selvhjulpen og kan bruge den indsigt og de redskaber, han eller hun har fået gennem terapien, resten af livet.

Kognitiv terapi i forbindelse med overvægt og overspisning

I forbindelse med overvægt er et væsentligt formål med terapien at fremme motivationen for at opnå et varigt vægttab. Væsentlige elementer i terapien er at skabe indsigt i sammenhængen mellem overvægt og psykologiske faktorer eller med andre ord: Hvorfor og i hvilke situationer man spiser for meget, dvs. indsigt i, hvilke behov de uhensigtsmæssige spisevaner dækker. Samt at tilegne sig strategier og værktøjer til at tackle højrisikosituationer, løse problemer og reducere stress på en anden måde end ved at spise. Det handler om at arbejde med at udvikle en mere konstruktiv og hensigtsmæssig måde at tænke på om mad, spisning og vægt, herunder at ændre negativ selvopfattelse, manglende selvtillid og lavt selvværd og desuden at lære at handle på andre måder.