Hvad er kognitiv adfærds-terapi?

 

 

Kognitiv adfærdsterapi er en metode til at få indsigt i sine aktuelle problemer samt redskaber til at løse dem. 

Der tages udgangspunkt i klientens konkrete vanskeligheder – set i lyset af tidligere erfaringer. I samarbejde med psykologen lærer klienten at bruge en række redskaber til fremover at håndtere situationer eller problemer, som i dag er vanskelige, måske uoverskuelige. Målet er at åbne op for nye muligheder for handling og forandring. 

At nå målet kræver, at man som klient går aktivt ind i forløbet. Fokus i kognitiv adfærdsterapi er på tænkning og især på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og handling. Det skyldes, at vores tanker og måden, vi opfatter os selv og andre på, har stor betydning for, hvordan vi har det følelsesmæssigt. Og dermed hvordan vi vælger at handle i dagligdagen. Vi ser alle os selv, andre og verden gennem bestemte “briller,”,som er udviklet via vores erfaringer gennem livet.

Tankers betydning for vores følelser og adfærd

Tanker er fortolkninger af en given situation. Derfor har tanker afgørende indflydelse på vores følelser og adfærd. Vores tanker og forestillinger kan imidlertid ændres, således at de bliver mere konstruktive og hjælpsomme. Det handler derfor om i samarbejde med psykologen at udfordre tænkning og lære at forholde sig til sig selv, andre og dagligdagens problemer på en mere hensigtsmæssig måde.

 I kognitiv adfærdsterapi arbejdes der desuden med adfærdstræning, hvor klienten gennem “hjemmeopgaver” øver sig i den adfærd, han eller hun gerne vil blive bedre til. Metoden bygger på samarbejde mellem behandler og klient. Målet er at få hjælp til selvhjælp – at klienten bliver selvhjulpen fremover kan bruge den indsigt og de redskaber, han eller hun har fået gennem terapien.

Kognitiv terapi i forbindelse med overvægt og overspisning

I forbindelse med  at arbejde med overvægt er et væsentligt formål at fremme motivationen for at opnå et varigt vægttab. Det er vigtigt at skabe indsigt i sammenhængen mellem overvægt og psykologiske faktorer. Eller med andre ord: Hvorfor og i hvilke situationer man spiser for meget. Altså få indsigt i, hvilke behov de uhensigtsmæssige spisevaner dækker. Samt at tilegne sig strategier og værktøjer til at tackle højrisikosituationer, løse problemer og reducere stress på en anden måde end ved at spise. Det handler om at arbejde med at udvikle en mere konstruktiv og hensigtsmæssig måde at tænke på om mad, spisning og vægt. Herunder at ændre negativ selvopfattelse, manglende selvtillid og lavt selvværd og desuden at lære at handle på andre måder.