Forventet antal samtaler

Afklaring af problemstillinger ved første samtale

Det kan være svært på forhånd at sige, hvor mange samtaler man skal have i et forløb. Derfor bruger jeg den første samtale til sammen med dig at få afklaret, hvilke problemstillinger, der er tale om, hvad der skal arbejdes med, og hvad målet er. 

Hvor mange samtaler man har brug for, varierer derfor meget og afhænger af både det enkelte menneske og af den konkrete problemstilling. Min erfaring viser, at langt de fleste har brug for mellem 5 og 10 samtaler (her kan du med fordel købe klippekort – se under priser) over en periode, fra et par måneder til et år, evt. suppleret med opfølgningssamtaler a ½ times varighed.