Forventet antal samtaler

Den første samtale bruger jeg til i fællesskab med dig at få afklaret, hvilke specifikke problemstillinger der er tale om, hvad der skal arbejdes med, og hvad målet er. Hvor mange samtaler man har brug for, varierer meget og afhænger af både det enkelte menneske og af problemstillingen. Langt de fleste har brug for mellem 5 og 10 samtaler (her kan du med fordel købe klippekort – se under priser) over en længere periode, fra et par måneder til et år, evt. suppleret med opfølgningssamtaler a ½ times varighed.