Tvangsoverspisning – BED

Spiseforstyrrelsen Binge Eating Disorder (BED) kaldes også tvangsoverspisning. 

BED er den hyppigste spiseforstyrrelse. Mellem 40.000 og 50.000 danskere har BED.

BED indebærer, at man over en længere periode har tilbagevendende episoder med overspisning. Dvs. at man inden for kort tid indtager mad i større mængder, end de fleste ville synes var normalt. Man har samtidig en følelse af at miste kontrollen over spisningen – man føler, man ikke kan stoppe.

Desuden er det karakteristisk, at man spiser:

  • meget hurtigere end normalt
  • indtil man er ubehageligt mæt
  • store mængder mad uden at være sulten

Man vil oftest spise alene, fordi man skammer sig over, hvor meget man spiser. Når overspisningen er overstået, oplever mange skyld, skam og tristhed og væmmelse over sig selv.

BED findes i varierende grader fra let til meget svær. Langt de fleste mennesker med BED er overvægtige. Mange med BED har som regel gået flere år med deres problem ofte uden at vide, at der er tale om en spiseforstyrrelse. BED er forbundet med andre psykiske lidelser især depression og angst samt lavt selvværd.

Negative følelser og tanker er særligt med til at fremprovokere overspisnings-episoderne, hvor maden bliver det, man tyer til for at dulme ubehagelige følelser som lavt selvværd, manglende omsorg og anerkendelse, oplevelsen af ikke at blive forstået, sorg, ensomhed eller vrede.

I behandlingen kombineres psykologisk behandling i form af kognitiv adfærdsterapi med kostvejledning.

Læs mere om tvangsoverspisning her:

 https://www.psykiatrifonden.dk/BED

https://lmsos.dk/spiseforstyrrelser/tvangsoverspisning-bed

NB! Fra januar 2022 bliver tvangsoverspisning (BED) en diagnose på linje med andre spiseforstyrelser. Allerede tilbage i 2003 (opdateret i 2009) skrev jeg en artikel om BED til Netdoktor.dk:  http://www.netdoktor.dk/overvaegt/overspisning.htm