Anoreksi

Mennesker, der lider af anoreksi, undlader at spise, fordi de er bange for at tage på, har et forvrænget syn på deres krop og har et stærkt ønske om at tabe sig. Anoreksi rammer oftest piger og kvinder, men også drenge og mænd kan udvikle sygdommen. Det anslås, at ca. 5.000 danskere lider af anoreksi.

Personer med anoreksi har et stærkt ønske om at blive tyndere og tyndere, hvilket medfører at nogle når helt ned på en kropsvægt, der ligger 15-20 % eller mere under deres normale vægt. Deres selvværd er meget lavt, og de hader typisk deres eget spejlbillede.

Mennesker med anoreksi er ofte ekstremt perfektionistiske og stiller typisk store krav til sig selv og til andre mennesker. Det, som særligt kendetegner mennesker med anoreksi, er deres behov for kontrol.

Ved at kontrollere følelser, mad, motion og vægt føler de, at de kan genvinde den kontrol, de ellers savner i deres tilværelse.

Der er en meget alvorlig og kompleks sygdom, der kan udvikle sig livstruende. I dag er der behandlingstilbud til dem, der har fået diagnosen anoreksi, og de meget svære tilfælde behandles i det psykiatriske system.

Føler du, at du er på vej ind i et anorektisk forløb, eller har du været gennem et behandlingsforløb, men stadig har problemer med mad, vægt og krop, kan jeg måske hjælpe dig.